My heart turns violently inside of my chest

Det finns ingenting som det här. Jag vill bara ha mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer
Fattar ni? Det tar aldrig slut.
Sluta aldrig längta efter mer av Gud. Du behöver så mycket mer av honom.
Vi kan bli nöjda, och tycka att vi har allt vi behöver. Vi har int de! Vi behöver Jesus. I slutändan märker man ändå att det inte håller, att det bara är tomt om man väljer att leva utan honom. Jag tror att du är tänkt att leva nära Gud, jag skulle till och med vilja påstå att en nära relation till Gud är ditt allra mest grundläggande behov. Inte så konstigt då att du upplever en sådan tomhet utan honom. Fortsätt inte leva så här. Gör något åt saken.
I don't have time to maintain these regrets when I think about the way
He loves us, oh how he loves us

Jag har int tid att älta allt som jag ångrar när jag tänker på hur Han älskar.

woooaaahh.


Bild tusentvåhundratrettiosju


Bild tusentvåhundratrettiosex


Imorgon är han uppstånden. It's a beautiful day.